De Core Management Training Level 1 en de Core Management Training Level 2 vormen een geheel en zijn tegelijkertijd heel verschillend. De CMT Level 2 is de logische volgende stap in de richting van zelfontplooiing. Waar de basistraining vooral gericht was op de interactie met jezelf, is de vervolgtraining met name gericht op de interactie met anderen.

 

 

X