De Core Management Training en de Core Identity Training (CIT) vormen een geheel en zijn tegelijkertijd heel verschillend. De CIT is de logische volgende stap in de richting van zelfontplooiing. Waar de basistraining vooral gericht was op de interactie met jezelf, is de vervolgtraining met name gericht op de interactie met anderen.

 

 

X