Betaling

 • De verschuldigde trainingskosten en verblijfkosten dienen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Alle kosten door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelne(e)m(st)er

Annulering

In geval van annulering van de training gelden de volgende regelingen:

 • Annulering tot 6 weken voor aanvang van de training: geen kosten.
 • Annulering tussen 6 en 2 weken voor aanvang van de training: 50% van de trainingskosten verschuldigd.
 • Annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de training: 100% van de trainingskosten verschuldigd.
 • De verblijfkosten dienen bij annulering minder dan 6 weken van tevoren altijd te worden betaald.
 • Annulering is kosteloos indien een vervanger wordt gestuurd.
 • Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de faxdatum.

Verschuiving van de training

In geval van verschuiving van deelname aan een training gelden de volgende regelingen:

 • Verschuiving van deelname aan een training tot 6 weken voor aanvang van de training: geen kosten.
 • Verschuiving van deelname aan een training tussen 2 en 6 weken voor aanvang van de training: 10% van de trainingskosten verschuldigd.
 • Verschuiving van deelname aan een training minder dan 2 weken voor aanvang van de training: 30% van de trainingskosten verschuldigd.
 • De verblijfkosten dienen bij verschuiving van deelname minder dan 6 weken van tevoren altijd betaald te worden.
 • Verschuiving is kosteloos indien een vervanger wordt gestuurd.
 • Verzoeken tot verschuivingen dienen schriftelijk plaats te vinden. Als datum van het verzoek geldt de datum van het poststempel of de faxdatum.
 • Een training die verschoven is dient binnen een jaar na de eerste inschrijfdatum gevolgd te worden. Is dit niet het geval, dan wordt de training automatisch geannuleerd en worden de volledige trainingskosten in rekening gebracht.
X