De laatste dag van de Core Management Training maak je als cursist plannen voor gedragsverandering, je krijgt dan een half jaar de tijd om via de visies : ‘Ik, Ik en relaties, Ik en werk’ doelen te realiseren. In die periode is er ruimte voor feedback en coaching. Je merkt dat als je die verandering in gang zet je dikwijls twee stappen vooruit en één stap achteruit zet.

Een doel kan bijvoorbeeld zijn dat je een betere balans tussen werk en privé wilt creëren. Op het moment dat je daartoe besluit, heb je fase 1 (het voorstadium) en fase 2 (het overwegen) al gehad. In een doelen-oefening verinnerlijk je de beslissing dat deze balans meer richting privé gaat doorslaan. Tijdens de training heb je nagedacht over wat je nodig hebt om tot die betere balans te komen. Je hebt met een trainer besproken of je minder zou moeten werken, taken moet afstoten of dat je je minder druk maakt op momenten dat het niet loopt zoals je zou willen. (fase 3)

Na de training komt dan fase 4: Je gaat ermee oefenen, je onderzoekt wat je daarvoor moet inzetten. En als je dat ontdekt, kun je er voortvarend mee aan de slag en daadwerkelijk over gaan tot actie. In fase 5 draait het om het volhouden van de verandering. Dat gaat niet altijd vanzelf, maar de aanhouder wint.

Fase 6 is misschien een vervelende fase, die na elke voorgaande fase kan plaatsvinden. Het is je schaduwovertuiging die op de loer ligt of je krijgt last van een ‘amygdala hijack’. Als je dan terugvalt in een oude gewoonte, is het belangrijk om te beseffen dat je elke dag opnieuw kunt beginnen. Je hebt 7 hulpmiddelen meegekregen die je dan kan gebruiken. Elke dag biedt nieuwe kansen die je kunt pakken. Een verloren dag bestaat niet, een nieuwe wel.

vrij naar Prochaska en DiClemente, Goleman.