Als een bedrijf talentontwikkeling goed organiseert, blijkt dit vooral te leiden tot een toename in de kwaliteit, een stijging in het aantal producten en/of services, groei in productiviteit per fte en toename van de marge. (onderzoeksrapport ASA, arbeidsbemiddelaar) In de praktijk gaan zaken n.l. vaak anders dan de voorafgaande opleiding. Dit vereist aanpassing en flexibiliteit van medewerkers, want ieder bedrijf heeft uitgesproken en onuitgesproken codes. Het is goed talent te ontdekken en deze te laten ‘ontroesten’.  Iemand kan slechts goed functioneren wanneer deze zijn ‘inner dialogue’ en zijn conflicterende gewoonten en belemmerende overtuigingen psychologisch goed kan managen. Om een goede integratie van ‘soft skills’ te waarborgen is het noodzakelijk hier herhaald onderricht in te ontvangen door middel van individuele coaching, groepssessies, informatie en trainingen.

Programma

In ons programma werkt de deelnemer aan een project en bespreekt hij de voortgang daarvan in aangeboden tweedaagse workshops waar vaardigheidstraining en individuele coaching plaatsvindt. In deze bijeenkomsten wordt het project of delen daarvan geëvalueerd door alle deelnemers van de workshop. Hier worden gespreks- en presentatietechnieken opgewaardeerd. De deelnemer leert dat als hij inspireert en met empathie de ander (collega, klant) benadert, je het resultaat gunstig beïnvloed.

Hier vindt je meer informatie over Core Talent Ontwikkeling

X